HLOR - NATRIJUM HIPOHLORAT 1% 20L

Eliminator gel

Natrijum-hipohlorit se koristi u velikoj meri u poljoprivredi, hemijskoj industriji, industriji boja i kreča, prehrambenoj industriji, staklenoj industriji, industriji papira, farmaceutskoj industriji, industriji sintetike i odvozu otpada.

Natrijum-hipohlorita kao sredstva za dezinfekciju ima sledeće prednosti:

  • Može se lako skladištiti i transportovati kada se proizvede na licu mesta.
  • Doziranje je jednostavno.
  • Transport i skladištenje natrijum-hipohlorita su bezbedni.
  • Natrijum-hipohlorit je podjednako efikasan kao i gas hlora za dezinfekciju.
  • Natrijum-hipohlorit proizvodi zaostalo dezinfekcijsko sredstvo.

U sklopu preventivnih mera širenja i sprečavanja infekcije u upotrebi je za dezinfekciju ulaza u zgrade, hodnika, spoljnih površina pre ulaska u kuću, materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude i životinje, kvaka, gelendera, dezobarijera i drugog što nije osetljivo na dejstvo hlora.

CENA: 1000 RSD

SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE