Nudimo usluge dezinfekcije

U okviru mera protiv epidemijske zaštite, dezinfekcija je jedna od najznačajnijih delatnosti, čiji je cilj uništavanje ili od-stranjivanje patogenih i drugih klica u spoljnoj sredini. Za razliku od dezinfekcije, antisepsa je primena istih mera na površini kože i sluzokože. Sterilizacija je postupak uništavanja ili odstranjivanja svih mikroorganizama, uključujući i najotpornije vrste. Danas je ova definicija delimično dopunjena, u smislu što se pri nekim sterilizacionim postupcima uvodi pojam verovatnoće uništavanja apsolutno svih mikroorganizama. U sprečavanju i suzbijanju intrahospitalnih infekcija, efikasna i namenska primena dezinfekcionih sredstava ima prvorazredan značaj. U zavisnosti od mesta i vremena primene, dezinfekcija se deli na profilaktičku (preventivnu), tekuću (u toku bolesti) i na završnu dezinfekciju.

Profilaktička ili preventivna dezinfekeija obavlja se na svim mestima gde postoji mogućnost širenja infektivnih agenasa, a njen neposredni cilj je smanjenje broja bakterija ispod nivoa koji pretstavlja opasnost od infekcije. Profilaktička dezinfekcija izvodi se u odnosu na pijaće vode, na bazene za plivanje, ona se redovno sprovodi u stacionarnim zdravstvenim organizacijama, u ambulantama, u objektima za proizvodnju i za prevoz životnih namirnica i slično. Ova se dezinfekcija obavlja sredstvima i preparatima širokog spektra delovanja, radi sprečavanja bilo kog eventualnog infektivnog oboljenja.

Dezinfekcija u toku bolesti ili tekuća dezinfekcija sprovodi se u neposrednoj okolini obolelog — od momenta otkrivanja zaraznog oboljenja, kao i u toku čitavog trajanja bolesti, odnosno aktivnog kliconoštva. Ona se mora izvoditi sve do premeštanja obolelog na drugo mesto, do njegovog ozdravljenja ili smrti. Dezinfekciji u toku bolesti mora se posvetiti naročito velika pažnja na svim odelenjima sa povećanim rizikom od infekcije: u porodilištu sa ginekologijom, hirurgiji, infektivnom odelenju, dečjem odelenju, odelenju za hemodijalizu, za opekotine i transplantaciju organa, na odelenjima za onkologiju i gerijatriju, kao i u psihijatrijskim bolnicama. U toku infektivnog oboljenja, dezinfekuju se izlučevine bolesnika (ispljuvak, izbljuvak, fekalije i mokraća, gnoj i krv), predmeti sa kojima bolesnik dolazi u dodir, kao što su rublje i posteljina, pribor za jelo i kuhinjsko posuđe, nameštaj i drugi okolni predmeti.

Posebno se mora insistirati na pranju i dezinfekciji ruku zdravstvenih radnika i osoblja, koji rade na negovanju i lečenju bolesnika, uključujući ishranu bolesnika. Završna dezinfekcija obavlja se sa ciljem uništavanja infektivnih agenasa, koji su preostali u sredini u kojoj je bolesnik boravio, a gde se on više ne nalazi, jer je usledilo njegovo ozdravljenje, premeštanje ill smrt. Tom priiikom se dezinfekuje celokupna prostorija, kao i svi predmeti sa kojima je bolesnik bio u kontaktu. Ovu dezinfekciju treba temeljno i savesno obaviti kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Saveznim i republičkim zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti predviđene su bolesti pri čijoj je pojavi obavezna dezinfekcija, a među te bolesti spadaju trbušni tifus i paratifus, dizenterija, hepatitis, antraks, tubenkuloza, difterija, kolera, kuga, lepra, poliomeilitis i neke druge. Prema sredstvima primene, dezinfekcija može da bude mehanička, fizička i hemijska. Neki autori dele dezinfekciju i prema tome u kojoj meri dezinfikovani predmet dolazi u dodir sa čovečijim organizmom (telom pacijenta), tj. prema stepenu dodira između preostalog dezinficijensa i kože, odnosno sluzolkože. Prema ovoj podeli dezinfekcija je kritična, ukoliko predmet, dezinfikovan određenim dezinficijensom treba da se unese u telo pacijenta (endoskop na primer); semikritična je ona dezinfekcija kojoj se podvrgavaju predmeti koji dolaze u dodir sa nepovredenom kožom ili sluzokožom, dok je nekritična ona dezinfekcija kojoj se podvrgavaju predmeti koji ne dolaze u neposredni dodir sa telom pacijenta.

Cenovnik usluga koje nudimo

Cene za dezinfekciju se određuju na osnovu obima, kvadrature i stepena zaraženosti.

Pozvati na 060 404 71 58 za dobijanje tačnih informacija.

Reference

Poslujemo od 2009. godine i sarađujemo sa preko 3000 zadovoljnih klijenata. Neki od tih klijenata su:

Pijace:

Bajloni, Cvetkova, Vegrap pijaca.

Mesarska industrija “Agrimes”, Barba doo, Radio far.

Pekare:

Skroz dobra pekara i mnoge druge.

Osnovne škole:

Josif Pancic, Marko Oreškovic,

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u

Beogradu, Rektorat Univerziteta u Beogradu,

Osnovna škola ”Kreativno pero”, mnogobrojne

ustanove.

Televizijske kuce:

Happy Tv, Kopernikus, Grand

Production, Preduzece za informisanje i

marketing ”Studio MAG” doo - Obrenovac.

Prodajni lanci:

Homecentar, “Aksa” decija

garderoba, Gigatron, Handy shop radnje itd.

Farmaceutske kuce:

Ivancic i sinovi, Velexfarm,

Biomedika, Clinicanova, Petkovic.

Hoteli:

Excelsior, Mr President, Astoria, Life

Design, Fortuna.

Banke:

Uni Kredit-Rajiceva 27, Erste-Slavija.

Zgrade lokalne skupštine opštine:

Grocka,

Vracar, JP za izgradnju Obrenovca.

Agencija za poslovne registre:

Brankova 25 Beograd, Republika Srbija

Ministarstvo spoljnih poslova:

Kneza Miloša 24-26 Beograd.

Sa Poštovanjem

Dir. Lazić Marko

SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE