ALKOHOL 96% 5L

Eliminator gel

Alkohol od 96 % se koristi kao dezinfikaciono sredstvo. Služi za dezinfekciju radnih površina, instrumenata i kože, u medicinskim, kozmetičkim i kućnim uslovima.

Dezinfekcija u mikrobiološkim laboratorijama i svim laboratorijama gde je potreban visok nivo čistoće. Takođe je efikasan u čišćenju površina i procesne opreme u farmaciji, biotehnologiji, medicini za medicinskihe uređaje. Za površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom.

Etil alkohol (etanol) je proizvod dobijen fermentacijom sirovina poljoprivrednog porekla koje u sebi sadrže ugljene hidrate. To je bezbojna i bistra tečnost, specifičnog mirisa i ukusa. Etanol je lako isparljiva i zapaljiva supstanca. Vrlo je rastvorljiv u vodi, i to u svim odnosima.

CENA: 1500 RSD

SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE